Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism

Ett seminarium om vad Socialstyrelsens reviderade riktlinjer för adhd och autism
innebär, samt fortsatt dialog om utvecklingsarbetet vi har framför oss i Sörmland.

  • Plats: Safiren konferenscenter, Katrineholm
  • Datum: 7 december 2022, klockan 13:00 - 16:00
  • Målgrupp: Region Sörmland och länets kommuner: politiker, chefer, utvecklare, strateger och medarbetare som verksamheten anser är centrala, samt intresseorganisationer
  • Övrigt: Dagen är kostnadsfri
  • Anmälan: Anmäl senast den 5 november
  • Anmälningsformulär

Innehåll

Hösten 2022 lanserar Socialstyrelsen de reviderade nationella riktlinjerna för adhd/autism. I och med det erbjuds en lanseringsdag den 7 december i Katrineholm. Under eftermiddagen får vi besök av Socialstyrelsens medarbetare som berättar om riktlinjerna. En redogörelse för läget i Sörmland kommer presenteras och möjlighet till gruppdiskussioner erbjuds.

Arrangör och kontaktpersoner

Arrangör är Region Sörmland och Länsgemensamt regionalt stöd socialtjänst och vård.

Kontaktpersoner

För frågor och kontakt vänligen mejla:

  • Karin.dahlqvist.claesson@regionsormland.se
  • marie.wallin@regionsormland.se
  • matilda.gransmark@regionsormland.se

Varmt välkommen!

6VZW