ST-kurs PHALK delmål a1+b1.  Uppdelad del 1 och 2

Datum:

Onsdag 30 september - fredag 2 oktober 2020

Plats:

Hotell Malmköping

Tid:

30 september 08:30 - 2 oktober 16:30

Del 1 i september och del 2 november

30 september
Y4WD