ST-kurs PHALK del 1 och 2

Datum:

Onsdag 11 mars - fredag 13 mars 2020

Plats:

Återkommer

Tid:

11 mars 08:30 - 13 mars 16:00

Del 1 i februari och del 2 i mars

11 mars
F56E