Rapport: Barn som närstående i Sörmland behöver stärkt stöd

I undersökningen ”Liv & hälsa ung” år 2020 uppgav drygt 3 000 elever att de är barn till närstående. Det vill säga har någon som står dem nära och som har eller har haft fysisk sjukdom, psykisk sjukdom, missbruk eller har avlidit.

Välkommen till en föreläsning om resultatet av Liv & hälsa ungs undersökning från 2020 om ungdomars hälsa med fokus på att vara barn till närstående.

I undesökningen jämförs resultat från elever som inte är närstående utifrån områden som rör skola, hälsa, levnadsvanor, socialt stöd samt trivsel och framtidstro.

Medverkande:

Åsa Stålhane och Sanna Tiikkaja, Region Sörmland

Förutom presentation av resultatet kommer det att finnas tid för frågor och reflektion.

Anmälan och mer information

Till anmälningsformulär och mer information

Datum:

Fredag 29 oktober 2021

Plats:

Teams

Tid:

10:00 - 11:00

Mötesinbjudan med länk till Teams kommer via Outlook efter att du anmält dig.

29 oktober
21EQ