Rapport om ungdomars liv och hälsa i Sörmland

Välkommen till en timmes föreläsning om våra ungdomars hälsa i Sörmland.

Föreläsningen bygger på resultatet från undersökningar som Liv & hälsa ung gjort mellan åren 2008-2020 och ger en övergripande nulägesbeskrivning av ungdomars hälsa. I rapporten synliggörs hälsoutvecklingen över tid, hur hälsan skiljer sig mellan killar och tjejer, för olika åldrar samt för socioekonomisk indikator.

Presentationen omfattar:

  • Självskattad hälsa och psykisk hälsa
  • Kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och tandhälsa
  • Levnadsvanor

Medverkande:

Susann Ericsson och Sanna Tiikkaja Region Sörmland

Förutom presentation av resultatet kommer det att finnas tid för frågor och reflektion.

Anmälan och mer information

Till anmälningsformulär och mer information

Datum:

Fredag 1 oktober 2021

Plats:

Teams

Tid:

10:00 - 11:00

Mötesinbjudan med länk till Teams kommer via Outlook efter att du anmält dig.

1 oktober
Innehållsansvarig: Katarina A Forsberg
PQFT