Resultat från 2021 års ”lightversion” av Liv & hälsa ung

Undersökningen ”Liv & hälsa ung” genomförs av Region Sörmland vart tredje år. För att få tätare lokala data kommer Eskilstuna kommun med start 2021 att genomföra ”Liv & hälsa ung” i lightversion de år som den stora enkäten inte genomförs.

En arbetsgrupp har valt ut frågor som skolelever i årskurs nio och andra ring på gymnasiet i Eskilstuna kommer att få svara på och som kommer att kunna analyseras varje år.

Medverkande

  • Eva Carlsson och Fredrik Enquist, Eskilstuna kommun
  • Elin Johansson, Polisen.

Förutom presentation av resultatet kommer det att finnas tid för frågor och reflektion.

Anmälan och mer information

Till anmälningsformulär och mer information

Innehållsansvarig: Katarina A Forsberg
1ZUP