Samarbete för hälsa, inkludering och framtidstro barn och unga

Samarbete för hälsa, inkludering och framtidstro barn och unga 0-25 år i Sörmland.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta för inkludering av unga? Är du nyfiken på vilka andra som jobbar med barn- och ungdomsfrågor? Lära dig mer om barnkonventionen.

Mer information om konferensen och länk till anmälningsformulär finns här.

WJP8