Skype-möte

Lunch-möte via Skype för primärvården.

Skypeinbjudan skickas till verksamhetscheferna några dagar innan för vidarebefodran till medicinsk personal.

Datum:

Onsdag 5 februari 2020

Plats:

Skype

Tid:

11:40 - 12:00

5 februari
Innehållsansvarig: Helena Hervius Askling
C4BH