Skype-möte

Lunch-möte via Skype för primärvården.

Skypeinbjudan skickas till verksamhetscheferna några dagar innan för vidarebefodran till medicinsk personal.

Datum:

Onsdag 20 november 2019

Plats:

Skype

Tid:

11:40 - 12:00

20 november
VY87