ST-kurs Hälso- och sjukvårdens organisation och Patientsäkerhet delmål a6

Datum:

Tisdag 19 november 2019

Plats:

Hotel Malmköping

Tid:

08:30 - 16:30

19 november
BDFA