ST-kurs Hälso- och sjukvårdens organisation och Patientsäkerhet delmål a6 och a4

Datum:

Tisdag 24 november 2020

Plats:

Sörmlands museum i Nyköping

Tid:

08:30 - 16:30

24 november
25VQ