Hälso- och sjukvårdens organisation och Patientsäkerhet delmål a6/a4/STa1/STa2

Beslut ännu inte taget om kursen styrs om till digital kurs.

Länk till anmälningssida i Kompetensportalen
Länken fungerar endast för de som har åtkomst till regionens nät.

Datum:

Torsdag 17 mars 2022

Plats:

Hotell Plevangården Malmköping

Tid:

08:30 - 16:30

17 mars
MDDC