Webbinarie: Kontinuitet i vårdkedjan för barn och ungas rätt till hälsa, utveckling och delaktighet

Välkommen till ett webbinarie där Maria Harder, docent i vårdvetenskap vid MDH, berättar om projektet Kontinuitet i vårdkedjan för barns och ungas rätt till hälsa, utveckling och delaktighet.

Vårdkedjan mödravårdförlossningsvård – BB vård - barnhälsovård - elevhälsa har som uppdrag att främja barns hälsa, utveckling och delaktighet. För detta behövs patientsäker överföring mellan dessa verksamheter dvs. kontinuitet i vårdkedjan som förutsätter samverkan och samordnade evidensbaserade insatser. Projektets syfte är att systematiskt kartlägga brister och förbättringsmöjligheter av kontinuitet i angiven vårdkedja gällande arbetssätt för samverkan och samordning av evidensbaserade insatser för föräldrastöd som säkerställer barns och ungas rätt till hälsa, utveckling och delaktighet.

Länk kommer närmare inpå eventet: https://www.mdh.se/samverkan/plattformar/samhallskontraktet

Datum:

Torsdag 10 december 2020

Plats:

Zoom

Tid:

14:00 - 15:00

10 december
CGHS