8 november 2019

Förtydligande kring förskrivningar i Websesam

Hjälpmedelscentralen har idag stora problem med felsförskrivningar dvs att önskemål och komponenter inte går ihop, gäller främst rullstolar. Här kommer ett förtydligande.

När förskrivaren lägger en kundorder på ett hjälpmedel med komponenter ska förskrivaren alltid välja de komponenter som krävs för att brukaren ska få sitt hjälpmedel med rätt inställningar.
Beställer förskrivaren t.ex. en Cross rullstol och vill ha en låg rullstol till sin brukare, väljer förskrivaren de komponenter som krävs för att rullstolen ska kunna monteras med valda inställningar. Ange i fältet "övrig information" rullstolens inställningar om annat än standard krävs exempelvis "Drivhjulsposition A3".

Om monteringen inte kan utföra en montering enligt önskemål, tex att angiven höjd ej går att få med valda komponenter makuleras hela ordern och förskrivaren måste lägga om kundordern. Ett skärmklipp där felen är markerade bifogas via mail.

Beställningsunderlag manuell rullstol skickas endast via Filetransfer när:
• Det är ett handäggarärende.
• Om brukaren är i behov av annat hjälpmedel än det Web-sesam föreslagit

Innehållsansvariga
Kristofer Stålnacke
Cecilia Axelsson

UZKF