21 februari 2023

Gåbord Bure

Nya artikelnummer på Gåbord Bure

Leverantören har bytt batterier på samtliga modeller av Gåbord Bure. Detta gör att vi måste byta artikelnummer för att säkerställa att service och underhåll ska fungera.

Den enda skillnaden mot tidigare är att det blir en ny typ av handkontroll. Alla funktioner, tillbehör och mått är samma som tidigare.

Innehållsansvarig: Tomas Jönsson

SCG3