28 februari 2023

Produktförändring trehjulig Elrullstol

Sterling Elite 2 Plus får nytt utseende

Leverantören byter artikelnummer på elrullstol Sterling Elite 2 Plus p.g.a. en ny uppdaterad version med följande förändringar:

  • Svarta kåpor
  • Nytt säte, Masterseat - samma funktioner som tidigare säte men med förbättrad ergonomi och komfort
  • Nytt tändningslås/nyckel

Ovanstående produktförändringar kommer inte att påverka scooterns funktioner.

Inga förändringar vid förskrivning i Websesam, tidigare artikelnummer läggs som utgående och har ersättningskedja.

Innehållsansvariga: Pernilla Franzén & Ulrika Johansson

7DGV