15 februari 2023

Sortimentsförändringar Sängar

Nytt artikelnummer på sängar

Leverantören byter elektronik på Scanbed 755.
Detta medför nya artikelnummer på sängar och manöverdosor.
Sängens funktioner och utseende är samma som tidigare.

Nytt artikelnummer i Sesam

  • 47407 90x200
  • 47408 105x200 Handläggarärende
  • 47409 120x200 Handläggarärende
  • 47411 Manöverdosa Standardkomponent
  • 47406 Manöverdosa Soft Control

Tidigare artikelnummer läggas som utgående och har ersättningskedja.

  • 36735 90x200
  • 35383 105x200 Handläggarärende
  • 35212 120x200 Handläggarärende
  • 32632 Manöverdosa Standardkomponent
  • 23801 Manöverdosa Soft Control


Innehållsansvarig: Josefine Gogman

288P