20 juni 2018

Centrala favoriter ordination i NCS Cross

Namnen på Centrala favoriter ordination i NCS Cross har uppdaterats.

Följande prefix används för närvarande:

aa – Anestesikliniken NLN

BARN- Barnklinken delar med sig av behandlingsrekommendationer, inkl ePed.

EN – Enteral nutrition , dietistenheten

Kosttillägg – Kosttillägg i sond , dietistenheten

PN – Parenteral nutrition, dietistenheten i samarbete med anestesi MSE

zz- Anestesikliniken MSE

Mer information finns i senaste numret av Terapitips

H45V