2 mars 2023

Egenberedskap av receptbelagda läkemedel och förskrivna förbrukningsartiklar

Ny rekommendation om egenberedskap av läkemedel och förbrukningsartiklar

Socialstyrelsen rekommenderar en månads beredskap i hemmet av läkemedel och förbrukningsartiklar som förskrivits av hälso- och sjukvårdspersonal. Syftet är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård och apotek. Rekommendationen gäller från och med den 1 mars 2023 och omfattar patienter med stabil läkemedelsbehandling under en längre tid.

Egenberedskap är en del i samhällets arbete med att trygga patienters tillgång till läkemedel och förbrukningsartiklar. Rekommendationen är framtagen utifrån gällande regelverk om läkemedelsförmåner och innebär därför ingen förändring i regelverket. Det har även tidigare varit möjligt att skapa sig den egenberedskap som Socialstyrelsen nu rekommenderar.

Vad innebär det för förskrivare och apotek?

Den medicinska bedömningen av vilka läkemedel som är lämpliga och vilken mängd som ska skrivas på receptet påverkas inte. Däremot kan recept behöva förnyas något tidigare. I vissa fall kan det vara svårt att skapa en hel månads egenberedskap. Produkten kan vara restanmäld eller svår att lagra hemma, till exempel om den är skrymmande, en kylvara eller brandfarlig. I det fallet är det bättre att sträva efter en så god beredskap som möjligt än ingen alls.

Läs mer hos Socialstyrelsen

AB4X