11 maj 2023

Indragning av Emerade

FÖR VIDAREBEFORDRAN TILL BERÖRD PERSONAL FÖR ÅTGÄRD!

Ur bifogat indragningsmeddelande:

"J. Åtgärd Vårdgivare (Läkemedelsförråd eller motsvarande hos berörda vårdgivare)
- Plocka omedelbart bort indragna läkemedel.
- Returnera omedelbart indragna läkemedel till det apotek som levererat produkten. Returnerade produkter kommer att krediteras om de returneras fysiskt senast 2023-05-17]"

Returnera aktuella batcher av Emerade på sedvanligt sätt:
Kontakta Sjukhusapoteket på tel. 016-10 45 82 för att erhålla retursedel.

Information om indragningen finns även på Läkemedelsverkets webbsida.
Adrenalinpennan Emerade dras tillbaka | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

 

GUF4