11 september 2023

Information vid utlämnande av Tresiba

Läkemedelscentrum har fått information från diabetessamordnarna i regionen om att felaktig information ges till diabetespatienter vid utlämnande av recept på Tresiba (insulin, degludek).

Tresiba finns i två styrkor. I båda fallen ställs aktuell dos in i enheter.
Dosstegen skiljer sig dock mellan de olika styrkorna av läkemedlet.

  • Tresiba 100 enheter/ml kan administreras i doser på 1-80 enheter per injektion i steg om 1 enhet.

  • Tresiba 200 enheter/ml kan administreras i doser på 2-160 enheter per injektion i steg om 2 enheter. Dosen erhålls i halva volymen jämfört med basinsulinpreparat med styrkan 100 enheter/ml.

Dosräknaren visar antal enheter oavsett styrka.
Omräkning av dosen ska inte göras när en patient övergår till en ny styrka.

Båda pennorna kommer att leverera lika många enheter insulin.

MDCY