16 februari 2023

Lasix retard restad

I Sörmland finns ca 1500 patienter som står på Lasix. Just nu är både Lasix Retard 30mg och 60mg depotkapsel restnoterade. Företaget bekräftar att preparatet ska finnas tillgängliga igen månadsskiftet februari/mars. Det alternativ som finns är kortverkande furosemid tablett. En depotkapsel Lasix Retard 60 mg ger samma diures som en tablett furosemid 40 mg. Patienter kan alltså sättas in på furosemid tablett 20 mg om de står på 30 mg Lasix Retard.

För mer information om restnoteringar hänvisas till Läkemedelsverkets webb.  Aktuell information om restsituationer finns i excelfil som regelbundet uppdateras av Läkemedelsverket.

XE2H