15 juni 2023

Lustgas som berusningsmedel

Information från Läkemedelsverket

Användning av lustgas som berusningsmedel har blivit allt vanligare hos både unga och vuxna. Många tror att lustgas är ofarligt, men det kan vara beroendeframkallande och påverka hälsan negativt. Att missbruka lustgas ger som akut effekt kortvarig medvetandepåverkan och ofta köldskador i mun och svalg. Vid användning under längre tid kan lustgas bland annat orsaka psykiska problem och kroniska nervskador på grund av svår brist av vitamin-B12.

Information från Läkemedelsverket

Information från Giftinformationscentralen

6M6N