10 oktober 2018

Ny leverantör av läkemedel - Apoteket AB

Från 3 november 2018 gäller ett nytt avtal om läkemedelsförsörjningstjänster mellan Landstinget Sörmland och Apoteket AB.

Det är inga stora förändringar jämfört med föregående avtal. För mer detaljer se Informationsbrev nedan.
Mer information kommer!

Informationsbrev 1 - 2018-10-04
Informationsbrev 2 - 2016-10-26

WDYW