23 juli 2018

Pregabalin narkotikaklassas

På förslag av Läkemedelsverket har regeringen beslutat att substansen pregabalin klassas som narkotika. Narkotikaklassificeringen träder i kraft den 24 juli 2018 (se förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika efter ändring genom SFS 2018:1209).

Pregabalin ingår i humanläkemedel för epilepsi, neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom. Pregabalin kommer att tillhöra förteckning V i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika (se ändringsföreskriften HSLF-FS 2018:40). Vid sidan om den medicinska användningen finns en svart marknad för pregabalin och mycket talar för att missbruksanvändningen av substansen har ökat markant de senaste åren i Sverige.

Länk till Läkemedelsverket

6D8M