3 februari 2023

Regionlicenser för läkemedel - Imdur och generika - nytt licensalternativ

Nu finns två nya regionlicenser för Isosorbidmononitrat, dessa går att förskriva på vanligt sätt i NCS Cross.

Nya beviljade regionlicenser:
Substans, läkemedelsform och styrka
Isomex, depottablett 30 mg
IS 5 mono, depottablett 60 mg

Vid receptförskrivning vid ovan licensalternativ anges "använd regionlicens för Region Sörmland" i doseringstexten.

Läs mer om beviljade regionlicenser för läkemedel

6KHU