10 oktober 2018

Samverkan kring diklofenaks påverkan på vår miljö

Information på apotek om diklofenaks skadliga miljöpåverkan - även receptfria läkemedel

Från och med den 3 oktober 2018 informerar alla apotek både i butik och på nätet om diklofenaks miljöpåverkan med
följande text:
Diklofenak påverkar naturen negativt, använd med eftertanke!

4Q6Q