7 juni 2021

Tillfällig brist på läkemedlet Waran

Patienter som står på det blodförtunnande läkemedlet Waran och som har mindre än 14 dagars förbrukning kvar kan behöva kontakta sin läkare för recept på annan produkt. Anledningen är en tillfällig restsituation på Waran hos tillverkaren, och lagret på apotek nu är kraftigt begränsat.

En bristsituation på Waran har uppstått. Läkemedlet beräknas enligt företaget åter finnas tillgängligt den 22 juni. För de patienter som behöver hämta ut Waran under den här tiden finns ett alternativ med samma verksamma substans: Warfarin Orion. Warfarin Orion finns tillgängligt men är inte direkt utbytbart på apotek.

Om ett byte skall göras behöver därför läkare kontaktas för att få recept på Warfarin Orion, och för en diskussion om eventuell uppföljning.

Källa. Läkemedelsverket.se

 

616A