28 november 2019

Förtydligande ang influensavaccination

Förtydligande ang influensavaccination till personer med allergianamnes

De moderna influensavaccinerna är högrenade produkter med en mycket liten potential att orsaka allvarliga reaktioner. Det är extremt få personer som kräver specialistvårdens bedömning innan vaccination mot influensa ges eller som behöver vaccineras på sjukhusmottagning pga befarad allvarlig allergi.

Se Förtydligande ang influensavaccination till personer med allergianamnes, https://samverkan.regionsormland.se/for-vardgivare/smittskydd-och-vardhygien/a-o-lista-for-sjukdomar/influensa/  

Q8EZ