6 mars 2023

Rekommendation om munskydd som source control mot covid-19 upphör

Smittspridningen av covid-19 bedöms förnärvarande som låg både regionalt och nationellt sedan flera veckor. Vecka 9 sågs endast 8 bekräftade fall med covid-19 i Sörmland.

Rekommendationen från Smittskydd och vårdhygien Sörmland om munskydd som "source control" för att förhindra asymtomatisk smitta vid patientkontakt i regional och kommunal vård och omsorg i Sörmland upphör fr o m idag 6 mars 2023.

Det är fortfarande viktigt att munskydd och annan adekvat skyddsutrustning används vid vård av patienter med misstänkt eller säkerställd luftvägssmitta. Personal som är sjuka med luftvägssymtom ska stanna hemma. 

Vid misstanke om eller bekräftad smittspridning av covid-19 på en enhet ska Vårdhygien Sörmland kontaktas för ev lokalt beslut om "source control".

> Läs mer om covid-19, vårdhygieniska riktlinjer och source control

GZ57