10 mars 2020

SmittNytt nr 1 2020

Nytt nummer av SmittNytt, informationsblad från Smittskydd/Vårdhygien.

Innehåll

• Covid-19
• Strama – positiva trender
• Diagnoser med positiv trend 2019
• Gonorré – rekordökning 2019
• Paragrafanmälan information
• Influensavaccinationstäckning

Länk till SmittNytt

BMG7