15 mars 2023

Smittspårningsplikt och klinisk anmälan vid covid-19 upphör

Fr o m onsdag 15 mars 2023 upphör smittspårningsplikten vid covid-19 enligt beslut från Folkhälsomyndigheten. Även det regionala beslutet av smittskyddsläkaren om klinisk anmälan vid covid-19 tas bort.

Den senaste tiden har smittspridningen av covid-19 varit låg både i Sörmland och nationellt. Vår befolkning har nu generellt ett gott skydd mot allvarlig sjukdom av covid-19 efter återkommande exponering för smitta samt vaccinationer. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att smittspårningsplikten vid covid-19 nu upphör. Även klinisk anmälan vid covid-19, som funnits kvar enligt tidigare beslut av smittskyddsläkaren i Sörmland, tas bort då den inte längre bedöms vara av betydelse för den epidemiologiska övervakningen av covid-19.

> Krav på smittspårning för covid-19 upphör (Folkhälsomyndigheten)
> Läs mer om covid-19 (Smittskydd Sörmland)

UR15