8 september 2023

Personer från 65 år och riskgrupper rekommenderas säsongsdos mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer för vaccination mot covid-19 from 1 oktober 2023.

I höst rekommenderas alla personer från 65 år och äldre samt personer 18 år och äldre i riskgrupp att fylla på sitt skydd mot covid-19 med en dos vaccin. Vaccinet kommer också i en uppdaterad version som ger förväntas ge bättre skydd mot de vaccinvarianter som nu cirkulerar. Vaccinationskampanjen, som är gemensam med säsongsvaccination mot influensa, startar 7 november. Mer information om Sörmlands vaccinationskampanj kommer i oktober.

> Personer i riskgrupper och från 65 år rekommenderas säsongsdos mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

> Vaccination mot Covid-19 (Smittskydd Sörmland)

WZW1