8 juni 2022

1177 Vårdguiden ändrar namn till 1177

Namnet på varumärket 1177 Vårdguiden ändras till 1177. Namnbytet är en anpassning till det begrepp som redan används allmänt av invånare, vårdpersonal och andra.

Beslutet fattades gemensamt av Sveriges regiondirektörer den 1 april 2022, efter beredning av kommunikationsdirektörerna.

– 1177 är regionernas gemensamma samlingsplats för information och tjänster om hälsa och vård. Det är ett av Sveriges mest välkända varumärken och användningen av tjänsterna ökar för varje år. Nu gör vi en justering av namnet som innebär en förenkling för många, säger Maria Karlsson, kommunikationsdirektör.

Vad innebär namnändringen?

Den 8 juni byts logotypen ut på webbplatsen 1177.se. Efter det kommer uppdateringar att ske löpande både nationellt och regionalt.

I Region Sörmland pågår arbete med utbyte av logotypen på våra webbplatser, och i olika mallar och system. Förändringen kommer att ske successivt under året i samband med systemuppgraderingar.

Tänk på att byta till det nya namnet

Ska du uppdatera material som har den tidigare logotypen, eller benämner 1177 som det tidigare namnet? Passa på att ta bort ”Vårdguiden” och byt ut logotypen till den nya.

Tjänsterna kommer att fungera som tidigare

Innehållet i 1177:s tjänsteutbud kommer att vara detsamma som innan:

  • Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård på 1177.se.
  • Logga in för att till exempel läsa din journal och göra vårdärenden.
  • Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.
  • Chatta med våra sjuksköterskor i Vårdkontakt Direkt för sjukvårdsrådgivning alla dagar klockan 8–18.

Bakgrund

Varumärket 1177 Vårdguiden har funnits sedan 2013. Då slogs två varumärken ihop till ett. Det ena var varumärket 1177 som användes i 20 regioner, och det andra var Vårdguiden som användes i Region Stockholm.

Mätningar och inventeringar visar att det framför allt är namnet 1177 som används. Därför är bedömningen att ändringen inte får någon större påverkan för vare sig invånare eller vårdpersonal.

5PVZ