21 oktober 2019

15 år med Närvård i Sörmland

Sammanställning av erfarenheter av närvårdsarbetet under de första 15 åren.

Maj Rom har efter mer än 40 år i regionen sammanställt sina och andras erfarenheter av närvårdsarbetet i Sörmland i en alldeles färsk skrift.

I sin sammanfattning konstaterar hon att hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar de närmaste åren.

- Samtidigt behöver den nära vården stärkas och utvecklas för att kunna möta ett ökat antal äldre i befolkningen och fler patienter med behov av samordnad vård och omsorg från både kommuner och region, skriver Maj Rom.

Under perioden januari 2018 till juni 2019 har antalet vårddagar på sjukhus för utskrivningsklara patienter minskat med 80 procent. Vid uppföljningarna efter utskrivningar är det dessutom nio av tio patienter som känner sig trygga med den vård och omsorg som de får och återinskrivningarna har inte heller ökat.

- Majs bok är viktig läsning för att summera och visa på hur fantastiskt mycket vi har uppnått och kan vara stolta över i närvårdssamarbetet mellan kommun och region under de här åren, säger Anna Ormegard som är divisionschef för division Primärvård.

Nyfiken på mer? Här kan du läsa hela Maj Roms skrift!

Här finns sidorna om Närvård.

226Z