30 september 2019

Äldres liv & hälsa i Mellansverige

Nu finns resultaten från en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland personer 70 år eller äldre.

Rapporten visar bland annat att livsvillkor och levnadsvanor samvarierar med hälsan hos äldre. Faktorer som har en stark negativ koppling till hälsa är att behöva hjälp att klara sin vardag, att besväras av ensamhet, att ha blivit nedlåtande behandlad, att ha problem med löpande utgifter samt att ha fetma.

Här finns rapporten Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017.

Här kan du läsa pressmeddelandet om rapporten.

3NBA