23 juni 2020

Antikroppstest för covid-19 i Sörmland

Region Sörmland erbjuder nu antikroppstest till alla som fyllt 18 år och är folkbokförda i Sörmland. För att testet ska fungera måste det ha gått minst tre veckor sedan du blev frisk.

Provtagningen beställs, liksom provtagning för pågående coronainfektion, genom e-tjänsterna på 1177.se. För de personer som inte har tillgång till dator, smart mobil, bank-id eller annan e-legitimation arbetar vi på en alternativ lösning som vi presenterar så snart vi kan.

Om du är anställd i Region Sörmland eller kommunal vård och omsorg är provet kostnadsfritt. Du måste kunna uppvisa e-tjänstekort eller motsvarande bevis på din anställning.

Erbjudandet är frivilligt och du måste själv logga in på e-tjänsterna på 1177.se för att skapa din egen remiss för provtagning.

 

 

XASN