8 november 2022

Flera fall av bedrägeriförsök

De senaste dagarna har det förekommit flera fall av bedrägeriförsök där personer utgett sig att ringa från Region Sörmland. Det handlar bland annat om att någon ringer upp och utger sig att vara vårdpersonal och ber om BankID för att lämna ut provsvar eller erbjuder att boka in hälsoundersökningar på vårdcentralen.

- Vi ringer aldrig och ber om BankId.
- Vi ringer inte upp för att erbjuda hälsoundersökningar.
- Vi bestämmer aldrig vårdmöten på udda tider och platser.

Använd aldrig din bankdosa eller BankID på uppmaning av någon som oväntat kontaktar dig.

Om någon du inte känner ringer och du blir osäker, lägg på luren eller ring tillbaka på ett nummer du själv tar reda på.

Här på polisens webbplats kan du läsa mer om hur du skyddar dig mot telefonbedrägerier

2ZQW