29 oktober 2021

Bokning av dos 3 öppnar för fler grupper 1 november

Region Sörmland öppnar vaccinationsbokningen för en tredje dos vaccin mot covid-19 för två nya grupper. De som är födda 1956 eller tidigare eller är anställd vid SÄBO, kommunal hemtjänst eller hemsjukvård kan börja boka tid den 1 november.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att fler grupper bör erbjudas en tredje dos vaccin mot covid-19.

- Vi ser i studier att effekten av vaccinet minskar med tid. Det är viktigt att fylla på skyddet mot covid-19 med en tredje dos för att fortsätta skydda sig själv och andra. Annars är det risk att smittspridningen ökar i samhället och att fler blir allvarligt sjuka av covid-19, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

Näst i tur att erbjudas en tredje dos vaccin är:

  • de som är födda 1956 eller tidigare
  • personal anställd vid SÄBO, kommunal hemtjänst eller hemsjukvård.

Dos tre erbjuds efter sex månader

För att få en tredje dos måste det ha gått sex månader sedan den senaste dosen. Invånarna kan läsa när dos två togs på sitt vaccinationskort eller i e-hälsomyndighetens e-tjänst för covidbevis.

Den tredje dosen bokas på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Läs mer om bokning på 1177.se.

Den som är anställd vid SÄBO, hemtjänst eller hemsjukvård behöver ta med dig ett intyg om anställning, e-tjänstekort eller lönespecifikation till vaccinationstillfället.

Hälso- och sjukvårdspersonal erbjuds dos tre i en senare fas

Personal anställda inom hälso- och sjukvård kommer erbjudas 3:e dos i senare fas och erbjuds inte dos tre i nuläget (även om medarbetare har del av sin tjänstgöring på SÄBO eller inom hemsjukvård).

Prioritering av erbjudande om dos tre

Region Sörmland följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioriteringsordning. Sedan tidigare erbjuds personer boende på särskilda boenden, individer med hemtjänst och hemsjukvård och alla som är 80 år eller äldre en tredje dos vaccin mot covid-19.

GGGE