30 september 2020

Corona-anpassa din verksamhet

Hälso- och sjukvårdsledningen har tagit fram råd för att minska smittspridning av covid-19 på regionens arbetsplatser.

För att minska smittspridning ska vi hålla fysisk distans när det är möjligt. Vissa vårdsituationer kräver att vi behöver arbetare nära, båda varandra och patienter. Men i de situationer vi kan ska vi hålla avstånd.

Anpassade lokaler

Vi behöver hjälpas åt att se till att det går att hålla avstånd i t.ex. receptioner, väntrum, fikarum, mötesrum och andra ytor som vi delar. Det ska också finns möjlighet att tvätta händerna eller tillgång till handsprit, så att en god handhygien kan hållas.

• Placera stolar, bord eller andra möbler så att det går att hålla ett avstånd på minst 1,5 meter.
• Överväg att sprida ut fikapauser för att inte sitta alltför nära varandra, eller se över möjligheten att ha ytterligare ett rum för fikapaus

Bokningsbara konferensrum

De konferensrum som finns att boka via bokningssystemet är redan anpassade så att det går att hålla avstånd. De tar därför inte lika många deltagare som tidigare. Läs mer där du bokar konferensrum!

Informationsmaterial

Det finns informationsmaterial som affischer, roll-ups och golvdekaler framtaget som ni kan använda er av. Det mesta av materialet kan ni skriva ut själva och sätta upp, men golvdekalerna och roll-ups behöver beställas.
Önskar ni informationsmaterial till er verksamhet?

Kontakta Skyddad adress

Genomför gärna en skyddsrond av lokalerna tillsammans med skyddsombud
Gå gärna igenom lokalerna med era skyddsombud för att se över hur ni på bästa sätt kan upprätthålla rekommendationerna om avstånd.

Läs hela dokumentet här.

8DDK