27 mars 2020

Informationsmaterial om covid-19

Just nu är det många som är i stort behov av information om coronaviruset. Hur det sprids, vilka symtomen är och hur man kan skydda sig och andra från att bli smittade.

På Samverkanswebben finns allt informationsmaterial samlat på sidan:

> Informationsmaterial om coronaviruset

Materialet finns översatt till flera olika språk och finns även som bildstöd för de personer som har svårt att ta till sig information på traditionellt vis.

Materialet omfattar informationsfilmer, olika sorters affischer, skyltar och bildstöd, samt information till barn och tips hur man genomför bra samtal med barn.

Exempel på affischer om coronaviruset

Exempel på affischer om coronaviruset

Bilder gör informationen tillgänglig för fler

Långt ifrån alla invånare kan ta till sig information på ett traditionellt sätt. En del kanske inte talar svenska, andra kan inte läsa och så vidare. Eftersom det är viktigt att alla får den information som krävs har regionen tagit fram ett bildstödsmaterial som kan användas i mötet med patienter, anhöriga eller kunder.

Exempel på bildstödsmaterial om coronaviruset

Exempel på bildstödsmaterial om coronaviruset

Finns det ett behov av ytterligare informationsmaterial kopplat till coronasituationen? Hör av dig till kommunikationsstaben i så fall.

Innehållsansvarig: Maria E Karlsson
3W4V