7 mars 2023

Dags att söka forskningspengar!

Vårens ansökan öppnade den 3 februari och sista ansökningsdag är den 31 mars.

Du som vill starta ett helt nytt projekt (s.k. planeringsstöd) eller du som blev uppmanad efter hösten 2022 att söka igen kan göra det nu.

Vem kan få forskningspengar?

Alla som är anställda inom Region Sörmland samt privata vårdgivare i Sörmland som har avtal med Region Sörmland har rätt att söka under förutsättning att anställningen eller avtalet gäller minst 50 procent av en heltid.


Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte få pengar. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.

Centrum för klinisk forskning ger huvudsakligen stöd till klinisk och patientnära forskning inom Region Sörmland.

Extra pengar för forskning inom urologi

Det finns även möjlighet att söka pengar särskilt riktade mot urologisk forskning, tack vare en generös gåva år 2017 från privatpersonen Eva Schmekel till Centrum för klinisk forskning.

Välkommen med din ansökan!

CMNB