Ella Jansson och Katarina Gustafsson från HRU, Region Sörmland
20 september 2021

Digitala föreläsningar om ungdomars hälsa under hösten

Liv & hälsa ung har genomfört enkätundersökningar om barn och ungdomars hälsa sedan 2004, som har publicerats i olika sammanhang och även varit underlag för analyser och forskning. Under hösten kommer en del av resultaten att redovisas under fem digitala entimmes-föreläsningar med olika teman.

Under föreläsningarna kommer aktuella författare att presentera sina rapporter, uppdrag eller forskning, och tid kommer också att finnas för frågor och reflektion. Föreläsningarna är öppna för alla som är intresserade av Liv & hälsa ung.

- Med föreläsningarna vill vi sprida resultaten av våra undersökningar. Vi tror och hoppas att det kan bidra till nya insatser och utvecklingsarbeten som främjar barn och ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa, säger Katarina Gustafson och Ella Jansson, strateger på Välfärd och folkhälsa i Region Sörmland.

Fem tillfällen med olika teman

Föreläsningarna kommer att hållas varannan fredag klockan 10:00-11:00 med start den 1 oktober.

1 oktober: Rapport om ungdomars liv och hälsa i Sörmland

Om självskattad hälsa och psykisk hälsa, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och tandhälsa samt levnadsvanor.

Medverkande: Susann Ericsson och Sanna Tiikkaja Region Sörmland

Läs mer och anmäl dig på Liv & hälsa ung

15 oktober: Resultat från 2021 års "lightversion" av Liv & hälsa ung

För att få tätare lokala data har Eskilstuna kommun med start 2021 genomfört "Liv & hälsa ung" i lightversion de år som den stora enkäten inte genomförs.

I denna föreläsning går vi igenom resultaten från årets undersökning.

Medverkande: Eva Carlsson och Fredrik Enquist, Eskilstuna kommun, Elin Johansson, Polisen.

Läs mer och anmäl dig på Liv & hälsa ung

29 oktober: Rapport om att vara barn till närstående

I undersökningen "Liv & hälsa ung" år 2020 uppgav drygt 3 000 elever att de är barn till närstående. Det vill säga har någon som står dem nära och som har eller har haft fysisk sjukdom, psykisk sjukdom, missbruk eller har avlidit.

Medverkande: Åsa Stålhane och Sanna Tiikkaja, Region Sörmland

Läs mer och anmäl dig på Liv & hälsa ung

12 november: Visualisering av data

För att förbättra tillgängligheten och lättare se trender över tid och geografi utifrån resultaten från Liv & hälsa ung, arbetar regionen med att ta fram ett verktyg för visualisering.

Medverkande: Jon Wiggh, Region Sörmland

Läs mer och anmäl dig på Liv & hälsa ung

26 november: Forskning om fetma och övervikt

Övervikt och fetma är en stor utmaning för ungas folkhälsa. Två medarbetare i Region Sörmland forskar inom området, och har bland annat använt sig av material från Liv & hälsa ung.

Medverkande: Ylva Tindberg och Sanna Tiikkaja Region Sörmland och Uppsala Universitet.

Läs mer och anmäl dig på Liv & hälsa ung

Varmt välkommen!

Innehållsansvarig: Katarina Gustafson
JHXK