28 december 2021

Driftstörning NCS cross

NCS Cross åter i normal drift hos samtliga verksamheter. Om problem skulle återuppstå under natten används reservrutiner som vanligt.

**Uppdatering kl: 18:07**

NCS Cross åter i normal drift hos samtliga verksamheter. Om problem skulle återuppstå under natten används reservrutiner som vanligt.

Tidigare driftstörning som nu är avhjälpt:

Driftstörning den 28/12 med att journalsystemet NCS cross låg nere för ett antal berörda verksamheter (se lista nedan). Utöver det var även systemet mycket segt att använda för ett flertal verksamheter.
Som tillfällig lösning öppnades då läskopia istället för dessa verksamheter, enligt reservrutin, vilket innebär att det går att ta del av information men inte att registrera ny information.

Berörda kliniker enligt driftstörning ovan:

Psykiatriska kliniken NLN/KSK
Barn- o ungdomspsyk kliniken MSE BUE
Barn- o ungdomspsyk klin NLN/KSK
Barn- o ungdomspsyk klin Sörmland
Habiliteringsverksamheten i Sörmland
Hudkliniken Sörmland
Öron-näsa-halskliniken Sörmland
Psykiatriska kliniken MSE
Vårdcentralen Gnesta
VC Lövåsen Katrineholm
Vårdcentralen Strängnäs
VC Familjedoktorerna Strängnäs
VC Achima Fristaden Eskilstuna
Vårdcentralen Gallerian Eskilstuna
Vårdcentralen Årby Eskilstuna
Vårdcentralen Bagaregatan

Störningen bestod framförallt av att man inte kunde öppna vårddok och dok reg. Men ska nu vara åtgärdad.

 

HWTB