2 maj 2022

Fler mottagningar ansluts till e-tjänsten journalen

Sedan Region Sörmland anslöt till e-tjänsten journalen 2016 pågår ett arbete för att utöka de journalanteckningar som finns tillgängliga via e-tjänsterna på 1177.se. Näst på tur står psykiatri och funktionshinder för barn och vuxna. De ansluts till e-tjänsten idag, den 2 maj.

- Vi är glada över att vi stegvis kan utöka utbudet av vilka journalanteckningar som visas i e-tjänsten. Det ger patienterna ökade möjligheter att vara delaktiga i sin egen vård och att ta större ansvar för sin egen hälsa, säger Marie Kampf Westerberg, divisionschef psykiatri och funktionshinder.

I takt med ökad användning av e-tjänsterna blir det allt viktigare för dig som träffar patienter att vara uppmärksam på när journalen på nätet behöver begränsas.

Begränsa åtkomst till journalen på nätet

För den som är utsatt för hot och våld i en nära relation kan det utgöra ytterligare risk för kränkande av personens integritet om någon genom hot och våld tvingar sig till att öppna journalen via nätet.

Vid oro för att ett barn far illa har vårdpersonal skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Tänk också på att blockera vårdnadshavares åtkomst till barns journal via nätet. Socialtjänst, polis eller åklagare kan också begära blockering av vårdnadshavares åtkomst till barns journal vid utredning av våld i nära relation och när skyddade barns vistelseort och adress kan röjas.

Du kan också behöva vägleda invånare som önskar hjälp med att begränsa åtkomsten till e-tjänsten journalen, så kallad försegling.

Vilken information som visas i journalen på nätet kan du läsa på 1177.se.

Q1N4