19 januari 2022

Förändrade testrekommendationer

Från och med idag den 19 januari gäller nya riktlinjer för testning av covid-19 i Sörmland. Du som har symtom ska fortsätta testa dig. Du som arbetar inom vård och omsorg ska fortsätta testa dig om du varit i nära kontakt med någon som har covid-19.

Just nu är det väldigt stort tryck på provtagningen i hela Sörmland. Den kraftigt ökade smittspridningen har medfört längre väntetid på testresultat.

- För att säkerställa snabb tillgång till testning och provresultat för de som har störst risk för allvarlig sjukdom av covid-19 har vi förändrat våra rekommendationer för testning vid symtomfrihet, säger Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare i Sörmland.

Testning när du varit utsatt för smitta men är symtomfri, gäller nu enbart särskilt sårbara grupper. För övriga gäller nu enbart testning vid symtom.

Har du symtom som kan vara covid-19?

Då ska du testa dig!

Arbetar du inom vård och omsorg, är patient eller brukare inom vård och äldreomsorg eller har nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller läkemedelsbehandling?

Om du varit i nära kontakt eller bor med någon som har covid-19 behöver du testa dig oavsett om du har symtom eller inte.

Att stanna hemma gäller fortfarande

  • Är du vaccinerad ska du stanna hemma om någon i ditt hushåll har covid-19. Du ska stanna hemma i karantän i 7 dagar från att den covidsmittade insjuknade. Får du symtom ska du testa dig.
  • Är du ovaccinerad ska du stanna hemma både om någon i ditt hushåll har covid-19 eller om du haft nära kontakt med någon som har covid-19. Du ska stanna hemma i karantän i 7 dagar från att den covidsmittade insjuknade. Får du symtom ska du testa dig.

Läs mer

Begränsning av PCR-testning för covid-19 i Region Sörmland från 2022-01-19.

Stöd till regionernas eventuella prioriteringar i arbetet med testning för covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

4NNG