25 november 2019

Går det att se vem som är utsatt?

Frågar du dina patienter, kunder, elever eller besökare om våldsutsatthet? Om inte, börja nu under en vecka fri från våld.

Den 25/11 till den 1 december är den återkommande aktiviteten En vecka fri från våld. Veckan sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.

Våld i nära relationer skapar ohälsa, och är ett samhällsproblem som drabbar alla. Du kan inte alltid se vem som är utsatt, Våga fråga!

 

Filmen är producerad i Region Sörmland av medarbetare i Region Sörmland.

Du kan inte alltid se vem som är utsatt, Våga fråga!

Vad behöver du för att börja våga fråga? Kompetenscentrum mot våld i nära relationer ger dig kunskap, stöd och trygghet i att uppmärksamma och agera mot våld i nära relationer.

Vad gör jag som medarbetare om jag är eller varit utsatt för våld och vill ha hjälp?

Prata med din närmsta chef eller ditt skyddsombud/fackliga representant.

GZSS