24 oktober 2023

Höstens luftvägsvirus är här – informera riskgrupper om vaccination

– Fallen av covid-19 har börjat öka i Sörmland och vi börjar även se fall av influensa. Därför är det viktigt att de som rekommenderas vaccin tar det när det erbjuds, säger smittskyddsläkare Malin Enarsson.

Region Sörmland erbjuder kostnadsfri vaccination mot influensa, covid-19 och pneumokocker för den som är 65 år eller äldre samt till grupper med vissa riskfaktorer.

– Vi som jobbar inom vården och träffar patienter i riskgrupperna har en viktig uppgift i att informera om vaccinationerna och de rekommendationer som finns, säger Malin Enarsson.

Läs mer om vilka som rekommenderas vaccination

Det går från och med i år bra att ge samtidig vaccination mot influensa, covid-19 och pneumokocker. 

Information till dig som vaccinerar

På sidan För dig som vaccinerar hittar du bland annat:

  • Utbildning gällande ordinationsrätt för sjuksköterskor
  • Ny hälsodeklaration och tolkningsmall
  • Detaljerad lista över riskgrupper
  • Praktisk information om vaccinationerna

Information till invånare

Information om hur man bokar tid finns på 1177.se.

Information finns också på väntrumsskärmar, regionens webbplatser och i sociala medier.

De som är 80 eller äldre får en kallelse till vaccination från sin vårdcentral.

De som är mellan 65 och 79 år kommer få ett vykort hemskickat men även en påminnelse om vaccination via meddelandefunktionen i 1177.se:s e-tjänster.

UVMT