29 april 2021

Lagen om nationell läkemedelslista börjar gälla 1 maj

Den 1 maj 2021 träder lagen om nationell läkemedelslista i kraft. Den största förändringen jämfört med i dag är att patienten kommer att kunna dela informationen om sina förskrivna och uthämtade läkemedel med vården och inte bara med apotek.

Till en början kommer nationella läkemedelslistan endast att vara tillgänglig för vården via ett separat webbgränssnitt hos E-hälsomyndigheten ("Förskrivningskollen").

Vad gäller från 1 maj?

  • Den som är förskrivare, sjuksköterska utan förskrivningsrätt, dietist eller farmaceut i vården, har SITHS-kort och patientens samtycke har rätt att (men måste inte) titta på patientens lista över förskrivningar och uthämtade läkemedel i EHM:s Förskrivningskollen
  • Förskrivare kan spärra information för unga patienters (0–18 år) vårdnadshavare via Förskrivningskollen, samt häva sådana spärrar.
  • Patienten kan spärra (dölja) information för vården i Läkemedelskollen.
    ˗ Spärrarna som patienten sätter slår igenom i Förskrivningskollen och tjänsten för uthämtade läkemedel i Pascal och NPÖ (tidigare Läkemedelsförteckningen).
    ˗ Spärrarna slår inte igenom i journalens läkemedelslista – det är en annan typ av spärrar som sätts där.
  • Patientens samtycke kommer att krävas vid varje tillfälle tjänsten för uthämtade läkemedel används.

Läs mer om vad som händer 1 maj och framåt på E-hälsomyndighetens webbplats. 

Mer information finns på sidan Nationella läkemedelslistan! 

 

182M