24 juni 2020

Liv & hälsa ung - kommunåterkoppling

Nu finns kommunåterkopplingar från enkätundersökningen Liv & hälsa ung 2020 publicerade. Till sidan Liv hälsa ung.

I kommunåterkopplingarna redovisas ett urval av den valda kommunens och länets resultat från Liv & hälsa ung 2020.

D58C