bild från utbildningen i personcentrerat bemötande

24 maj 2021

Nästa del av utbildningen i personcentrerat bemötande

Ska vi bemöta alla lika? Eller olika? Och hur behöver man anpassa bemötandet av personer med olika funktionsnedsättningar?

Nu finns fler delar av den efterfrågade utbildningen i personcentrerat bemötande som handlar om att bemöta människor utifrån hens behov, och är framtagen av Region Sörmland tillsammans med kommunerna och FoU.

- Utbildningen har hittills väckt ett stort intresse och i dagsläget har ca 600 personer i regionen och kommuner gått den första delen. Utbildningen har hittills väckt ett stort intresse och i dagsläget har ca 600 personer i regionen och kommuner gått den första delen. Många frågar efter och väntar på resterande delar så vi är glada att vi nu kan släppa tre delar till, säger Eva-Charlotte Bernthson, Projektledare, område funktionsrätt Division psykiatri och funktionshinder.

I februari lanserades den första av nio delar, i e-utbildningen "Personcentrerat bemötande av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning". Från och med idag, den 24 maj finns ytterligare tre delar tillgängliga i Kompetensportalen.

I denna podd av FoU, kan du höra personer från Region Sörmland och kommuner prata om varför denna utbildning genomförs och hur man vill använda den:
FoU-podden avsnitt 50

I utbildningen får du kunskap och verktyg att använda i ditt dagliga arbete, för att kunna anpassa ditt bemötande av personer med olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Utbildningen kan genomföras individuellt eller i en mindre arbetsgrupp. Alla nio delar kommer att finnas tillgängliga i Kompetensportalen under hösten 21.

Du hittar utbildningen Personcentrerat bemötande i Kompetensportalen.
Har du frågor om utbildningen? Hör av dig till:
Skyddad adress

67QV