20 september 2023

Ny rekommendation om vaccination mot pneumokocker

I Sörmland erbjuder vi kostnadsfri vaccination mot pneumokocker för medborgare som är 65 år eller äldre. Kostnadsfri vaccination gäller även patienter med vissa kroniska sjukdomar eller risktillstånd. Nu finns ett nytt nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker för riskgrupper.

– Nu rekommenderas påfyllnadsdoser för de som fått en vaccination med Pneumovax för mer än fem år sedan. Det finns även nya vaccin (Apexxnar och Vaxneuvance) som rekommenderas till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom, exempelvis personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Det är viktigt att vi ger den här informationen i mötet med berörda patienter, säger smittskyddsläkare Malin Enarsson.

Du som träffar patienter i medicinsk riskgrupp

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot pneumokocker till alla personer som är 65 år eller äldre. Dessutom ska vaccination erbjudas till personer som är två år eller äldre och som har någon av följande sjukdomar eller tillstånd:

 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion
 • kronisk leversjukdom
 • kronisk njursvikt
 • diabetes mellitus
 • bristande mjältfunktion eller saknar mjälte
 • cystisk fibros
 • likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen
 • kokleaimplantat
 • nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
 • organtransplantation.

Du som vaccinerar 

Mer information om vaccination mot pneumokocker och fullständig lista på riskgrupper hittar du här:
För dig som vaccinerar
Pneumokockvaccination till riskgrupper

Invånare

Invånare hittar information om hur de bokar tid på 1177.se

BBKZ